מילים ומושגים

ועד הלשון העברית

ועד הלשון העברית –

נוסד בירושלים בשנת 1889 על ידי קבוצת משכילים ירושלמים חובבי עברית, בהם אליעזר בן-יהודה ודוד ילין.

המטרה: לטפח את הלשון העברית, להרחיבה ולפתחה כדי שתשמש שפת היום-יום.

 

הערך ועד הלשון העברית נמצא גם בידיעות: 23.2.16