מילים ומושגים

התפתח

הִתפַּתֵחַ – developed

השורש: פ.ת.ח

שם הפועל: לְהִתפַּתֵח

שם הפעולה: הִתפַּתְחוּת

התפתחות מהירה, התפתחות אטית

התפתחות טכנולוגית

התפתחות הילד

ארצות מתפתחות

שם הפועל בבניין פיעל: לְפַתֵחַ

שם הפעולה בבניין פיעל: פִּיתוּחַ

שם תואר: מְפוּתָח

 

דוגמאות:

העיר התפתחה מאוד בשנים שבהן הוא ראש העיר.

הילד התפתח מאוד בגן. הגננת נהדרת.

בשנים האחרונות התפתחו בינינו קשרים טובים.

היא מפתחת קרייאה עצמאית.

העירייה פיתחה את אזור התעשייה החדש.

היא ילדה מאוד מפותחת לגילה.

דיווחתי למנהל על ההתפתחויות במשא ומתן עם החברה בחו"ל.

 

הערך התפתח נמצא בידיעות: 26.06.1619.09.1608.11.1608.12.1620.04.1702.08.1725.10.1726.11.1709.12.17,

22.12.1729.01.1804.02.1804.02.1814.02.18, 19.02.1827.02.18, 11.03.1806.05.1824.05.1819.06.18,

19.07.1803.10.1812.11.1816.11.1816.12.1814.02.1928.05.19, 05.08.19, 05.08.19, 12.11.19, 17.12.19, 15.01.20, 21.01.20, 05.05.20, 12.05.20, 09.06.20, 09.07.20, 21.07.20, 29.07.20, 09.09.20, 20.10.20, 10.11.20, 16.11.20, 17.11.20, 19.11.20, 01.12.20, 13.12.20, 31.12.20, 12.01.21, 04.05.21, 27.05.21, 22.06.21, 11.07.21, 09.08.21, 12.10.21, 20.10.21, 02.11.21, 07.12.21, 09.12.21, 14.12.21, 26.12.21, 27.12.21, 25.04.22, 20.12.23, 03.01.24, 19.03.24, 03.06.24