מילים ומושגים

התנגש

הִתנַגֵש – התקרב לדבר ופגע בו

השורש: נ.ג.ש

שם הפועל: לְהִתנַגֵש

שם הפעולה: הִתנַגשוּת

דוגמאות:

שתי המכוניות התנגשו זו בזו. המשטרה הגיעה למקום התאונה.

הוא התנגש בקיר וקיבל מכה.

בהפגנה היו התנגשויות בין המפגינים והשוטרים.

הישיבה הזו מִתנַגֶשֶת עם פגישה אחרת שיש לי באותה שעה.

 

הערך התנגש נמצא בידיעות:  17.08.16, 21.08.1705.02.1812.07.18, 31.10.1801.05.19, 17.05.20