מילים ומושגים

התמודד

הִתמוֹדֵד – נלחם כדי להשיג משהו, כדי להצליח בתחרות, כדי להתגבר על משהו

השורש: מ.ד.ד

שם הפועל: לְהִתמוֹדֵד

שם הפעולה: הִתמוֹדדְוּת

מתמודדים בבחירות, מתמודדים נגד מתמודדים אחרים בבחירות

מתמודדים בתחרות, מתמודדים נגד מתמודדים אחרים בתחרות

מתמודדים על תפקיד

מתמודדים עם קושי, עם מחלה, עם מצב, עם בעיה, עם כישלון, עם שינויים, עם אתגר

 

דוגמאות:

היא מתמודדת בבחירות לכנסת.

הוא החליט לא להתמודד בבחירות.

לשלב הגמר בתחרות הגיעו שלושה מתמודדים.

הוא מתמודד על תפקיד מנהל בית הספר.

הוא מתמודד עם המחלה כמו גיבור.

קשה לי להתמודד לבד מול כל הבעיות. תעזור לי!

 

הערך התמודד נמצא בידיעות:

 27.07.16, 21.11.1603.01.1722.01.17 26.01.1723.04.1707.05.1707.05.17

24.09.1723.10.1731.10.1707.12.1718.01.1818.02.1813.03.1808.05.18

24.05.18

03.06.1804.07.18,

17.07.1814.08.1828.10.1829.10.1830.10.1830.10.1805.11.1815.11.18

30.12.1824.01.19,

 30.01.1931.01.1911.02.19,

06.03.1907.03.1911.03.1914.03.1918.031926.03.1930.04.1907.05.19, 22.07.19, 28.07.19, 10.09.19, 30.10.19, 16.01.20, 30.01.20, 09.02.20, 10.02.20, 17.02.20, 19.02.20, 17.03.20, 26.03.20, 26.04.20, 29.04.20, 30.04.20, 30.06.20, 06.07.20, 07.07.20, 09.07.20, 23.07.20, 23.09.20, 14.10.20, 30.11.20, 21.01.21, 02.02.21, 03.02.21, 27.04.21, 21.07.21, 10.08.21, 11.08.21, 11.08.21, 21.10.21, 02.11.21, 06.12.21, 15.12.21, 18.01.22, 19.01.22, 16.02.22, 29.03.22, 24.05.22, 16.06.22, 17.06.22, 30.06.22, 02.11.23, 20.12.23, 20.12.23, 17.01.24, 06.02.24, 11.02.24, 15.02.24, 27.02.24, 19.05.24