מילים ומושגים

התכווץ

הִתְכַּוֵוץ – נעשה קטן יותר

השורש: כ.ו.ץ

שם הפועל בבניין פיעל: לְכַוֵוץ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְכַּוֵוץ

שמות פעולה: כִּיווּץ, הִתְכַּוְוצוּת

הבגדים מִתְכַּוְוצִים בכביסה.

אחרי פעילות גופנית אינטנסיבית – מרגישים לפעמים התכווצות שרירים.

 

הערך התכווץ נמצא בידיעות: 17.8.20, 25.12.23