מילים ומושגים

התחנן

הִתחַנֵן ביקש מאוד

השורש: ח.נ.ן

שם הפועל: לְהִתחַנֵן

דוגמאות:

הילד בכה והתחנן שיקנו לו את  הכדור.

אני מתחננת: אל תעשו רעש. זה מפריע לי לישון.

ההורים התחננו שהוא לא יתחתן אתה, אבל הוא לא רצה לשמוע.

 

הערך התחנן נמצא בידיעות: 19.07.20, 13.05.21