מילים ומושגים

התגעגע

הִתגַעְגֵעַ ל…- רצה מאוד לראות מישהו או משהו רחוק

השורש: ג.ע.ג.ע

שם הפועל: לְהִתגַעְגֵעַ

שם הפעולה: גַעְגוּעַ

רבים: גַעְגוּעִים

נוסטלגיה – געגועים לעבר 

מתגעגעים לחבר

מתגעגעים לעבר 

 

הערך התגעגע נמצא בידיעות: 24.11.17, 23.05.21, 20.06.21, 10.04.24