מילים ומושגים

השלים

הִשְלִים – סיים, גמר

הִשְלִים עִם: עשה שלום עם מישהו, היה מוכן לקבל דבר שהיה לו קשה לקבל קודם

השורש: ש.ל.ם

שם הפועל: לְהַשלִים

שם הפעולה: הַשלָמָה

 

דוגמאות:

הוא השלים את המשימה.

היא השלימה את כל העבודות שהמנהל הטיל עליה.

הם ישלימו את בניית הבית בעוד שנה.

דני ורינה רבו לפני עשר שנים. השבוע הם השלימו.

קשה לו להשלים עם העובדה שהיא לא אוהבת אותו.

הוא לא מוכן להשלים עם העובדה שהוא כבר לא המנהל.

 

הערך השלים נמצא בידיעות:

03.08.1608.08.16, 02.02.1728.09.1716.10.1729.10.1715.04.1803.10.1814.01.19,

02.04.1904.04.19, 24.07.19, 29.07.19, 24.09.19, 24.09.19, 04.06.20, 11.06.20, 02.07.20, 07.11.20, 08.11.20, 08.12.21, 12.01.22, 19.01.22, 14.02.22, 16.03.22, 01.05.22, 18.05.22, 31.07.22, 10.08.22, 13.11.23, 23.11.23, 20.12.23, 07.01.24, 14.02.24, 01.03.24, 05.03.24, 02.04.24, 22.05.24, 30.05.24