מילים ומושגים

השיב

הֵשִיב – הֶחזִיר,

            ענה – החזיר תשובה לשאלה

השורש: שוב

שם הפועל: לְהָשִיב

שם הפעולה: הֲשָבָה 

 

דוגמאות:

אחרי המסיבה השבנו את כל השולחנות למקום.

הוא לא השיב על השאלה כי לא ידע את התשובה.

 

הערך השיב נמצא בידיעות: 10.08.1601.02.17, 27.06.1719.07.1727.07.1706.11.1724.11.1703.06.1806.06.18,

22.10.1812.12.1816.12.1819.12.1814.02.19, 25.06.19, 01.09.19