מילים ומושגים

הרשה

הִרשָה – נתן רשות, אמר: זה מותר, נתן למישהו זכות וסמכות

השורש: ר.ש.ה

שם הפועל: לְהַרשוֹת

שם הפעולה: הַרשָאָה

שם הפועל בבניין הופעל: הוּרשָה

מוּרשֶה: אדם שקיבל רשות והסמכה

בבנק יש מוּרשֵה חתימה.

לעוסק מורשה יש תיק במס ההכנסה.

 

הערך הרשה נמצא בידיעות: 19.02.1519.07.1730.07.18, 19.12.19, 18.02.2005.03.20, 28.04.20, 13.05.20, 21.05.20, 30.12.20, 04.02.21, 25.02.21, 14.11.21, 27.02.22