מילים ומושגים

הקיש

הִקִיש – דפק

למד מדבר אחד על דבר שני, הסיק מַסקנה על פי השוואת דברים זה לזה.

השורש: נ.ק.ש

שם הפועל: לְהַקִיש

שם הפעולה: הַקָשָה

כְּלֵי הַקָשָה: תוף, מצילתים

מַקָש: במִקלֶדֶת המחשב יש מַקָשִים שונים: אותיות, מספרים, סימני פיסוק.

 

הערך הקיש נמצא בידיעות: 30.10.1630.10.1631.10.1623.10.1723.10.17