מילים ומושגים

הצטרף

הִצטָרֵף – התחבר למישהו או למשהו כדי לעשות יחד משהו

השורש: צ.ר.פ.

שם הפועל: לְהִצטָרֵף

דוגמה:

הם נסעו לטיול. הבן לא רצה להצטרף אליהם ונשאר בבית.

אנחנו הולכים לסרט. את רוצה להצטרף אלינו?

הם הצטרפו לטיול ברגע האחרון.

 

הערך הצטרף נמצא בידיעות:

 14.11.1627.11.1619.03.17, 19.03.17 20.04.1710.07.1713.07.1706.12.1724.12.17,

01.01.1817.01.1819.01.1822.01.1823.01.18, 29.01.1801.02.1811.03.1827.03.1808.04.1815.04.18,

29.05.1804.06.1811.06.1812.06.1822.06.1822.06.1819.07.1823.07.18

26.07.1806.11.1825.11.18,

02.12.1816.12.18, 24.01.1928.01.1914.02.1902.04.19, 04.04.1913.05.1929.05.1920.06.1915.17.19, 14.08.19, 29.10.19, 01.12.1908.12.19, 09.12.19, 11.06.20, 14.06.20, 30.06.20, 16.07.20, 23.07.20, 14.12.20, 04.02.21, 21.02.21, 11.04.21, 30.05.21, 28.06.21, 30.06.21, 01.07.21, 09.08.21, 14.09.21, 30.09.21, 05.10.21, 07.12.21, 18.12.21, 20.12.21, 05.01.22, 02.03.22, 16.03.22, 29.03.2207.04.22, 17.06.22, 27.06.22, 30.06.22, 13.10.23, 02.11.23, 15.11.23, 10.12.23, 24.12.23, 14.01.24, 17.01.24, 24.01.24, 14.02.24, 21.02.24, 05.04.24