מילים ומושגים

הצטרף

הִצטָרֵף – התחבר למישהו או למשהו כדי לעשות יחד משהו

השורש: צ.ר.פ.

שם הפועל: לְהִצטָרֵף

דוגמה:

הם נסעו לטיול. הבן לא רצה להצטרף אליהם ונשאר בבית.

אנחנו הולכים לסרט. את רוצה להצטרף אלינו?

הם הצטרפו לטיול ברגע האחרון.

 

הערך הצטרף נמצא בידיעות: 14.11.1627.11.1619.03.17, 19.03.17 20.04.1710.07.1713.07.1706.12.1724.12.17,

01.01.1817.01.1819.01.1822.01.1823.01.18, 29.01.1801.02.1811.03.1827.03.1808.04.1815.04.18,

29.05.1804.06.1811.06.1812.06.1822.06.1822.06.1819.07.1823.07.1826.07.1806.11.1825.11.18,

02.12.1816.12.18, 24.01.1928.01.1914.02.1902.04.19, 04.04.1913.05.1929.05.1920.06.1915.17.19, 14.08.19, 29.10.19