מילים ומושגים

הפר

הֵפֵר – לא קִייֵם חוק, הבטחה, הסכם, חוזה, סדר

שם הפועל: לְהָפֵר

שם הפעולה: הֲפָרָה

הֲפָרַת אֱמוּנִים: עובד ציבור, המנצל את תפקידו וסמכויותיו, על מנת לקבל טובות הנאה, מבצע עבירה של מרמה והפרת אמונים.

 

דוגמאות:

הוא הֵפֵר את החוק ועמד למשפט.

אסור לְהָפֵר הבטחות.

אתה מֵפֵר את ההבטחה שנתת לי בעל פה!

המשטרה עצרה את המפגינים שהֵפֵרוּ את הסדר.

הם הפרו את החוזה והצטרכו לשלם לבעל הבית 3000 שקלים.

המשטרה מטפלת בהפגנות ובהפרות הסדר בשטחים. 

 

הערך הפר נמצא בידיעות: 

15.9.1613.06.1706.08.1709.12.1724.01.1813.03.18

23.04.1807.08.1803.12.1828.02.1924.06.19, 19.11.19, 15.12.19, 21.01.20, 18.02.20, 03.05.20, 04.05.20, 11.05.20, 25.06.20, 19.07.20, 02.08.20, 13.09.20, 29.09.20, 11.10.20, 14.10.20, 02.11.20, 07.12.20, 10.01.21, 17.01.21, 01.03.21, 18.03.21, 20.04.21, 23.05.21, 16.06.21, 14.07.21, 04.08.21, 10.10.21, 26.01.22, 20.02.22, 25.07.22, 01.12.23, 11.02.24, 25.02.24, 26.02.24, 03.03.24, 04.03.24, 10.03.24, 17.03.24, 31.03.24, 22.05.24, 23.05.24, 06.06.24