מילים ומושגים

הפרש

הֶפְרֵש הבדל בין דברים

             תוצאה של חיסור שני מספרים

 

דוגמאות:

הוא משלם לי שכר דירה בשקלים לפי שער הדולר. בסוף כל שנה הוא משלם הפרשים.

כשמפחיתים 10 מ-25 ההפרש הוא 15.

 

הערך הפרש נמצא בידיעות: 05.06.17, 16.11.20