מילים ומושגים

הפריך

הִפְרִיך – הראה שהדברים אינם אמת, שהם שגויים

השורש: פ.ר.ך

שם הפועל: לְהַפְרִיך

שם תואר: מוּפְרָך

מַפְרִיכִים שְמוּעָה, מפריכים טענה

טענה מוּפְרֶכֶת – טענה שלא מתאימה לעובדות

 

הערך הפריך נמצא בידיעות: 14.01.1814.02.1824.06.18