מילים ומושגים

הפריז

הִפְרִיז – עשה יותר מידי, בכמות גדולה מִדַי, הגזים

השורש: פ.ר.ז

שם הפועל: לְהַפְרִיז

שם הפעולה: הַפְרָזָה

שם תואר: מוּפְרָז

כמות מוּפְרֶזֶת – כמות גדולה מידי

שתייה מוּפְרֶזֶת, אכילה מוּפְרֶזֶת

מהירות מוּפְרֶזֶת

 

הערך הפריז נמצא בידיעות: 09.04.18, 20.02.20, 28.05.20, 02.01.22