מילים ומושגים

הפקיר

הִפְקִיר – ויתר על הבעלות לטובת כל מי שיִרצה, הִזְנִיח

השורש: פ.ק.ר

שם הפועל בבניין הִפְעִיל: לְהַפְקִיר

שם הפעולה: הַפְקָרָה

הֶפְקֵרמעמד משפטי של דבר שאין לו בעלים, שאינו באחריותו של אדם, שכל אדם רשאי לֵיהָנות ממנו

שֶטַח הֶפְקֵר

הֶפְקֵרוּתהתנהגות פרועה ללא משמעת, הַזְנָחָה

 

הערך הפקיר נמצא בידיעות: 27.01.24