פתגמים

הפך את הקְעָרָה על פִּיהָ

 

המשמעות:

הרס את הדבר, שינה את הדבר מעיקרו, שינה הכול, הרס הכול (כמו שהופכים את קערת האוכל כדי שתישאר ריקה).

קְעָרָה – כלי עמוק ששמים בו אוכל

דוגמה:

המנכ"ל החדש הפך את הקערה על פיה ושינה את כל תוכניות העבודה במשרד.

המקור:

בבא בתרא ט"ז