מילים ומושגים

העז

הֵעֵז – היה לו אומץ לעשות דבר שהוא אולי מסוכן

השורש: ע.ז.ז

שם הפועל: לְהָעֵז

שם הפעולה: הֶעָזָה

שם עצם: עוֹז

דוגמאות:

שכחתי את יום ההולדת שלה. אני לא מעז לטלפן אליה.

הוא לא מעז להתלונן במשטרה כי הוא פוחד.

איך אתה מעז להשאיר אותה לבד?!

 

הערך העז נמצא בידיעות: 24.11.17, 03.11.20, 20.02.24