מילים ומושגים

הסתיים

הִסְתַיֵיםנגמר

השורש: ס.י.ם

שם הפועל: לְהִסתַיֵים

שם הפועל בבניין פיעל: לְסַיֵים

שם הפעולה בבניין פיעל: סִיוּם  =  סוף

דוגמאות:

השיעור מסתיים בעוד חמש דקות.

הטיול מסתיים בירושלים.

קשה לו לסיים את האוכל.

 

הערך הסתיים נמצא בידיעות: 28.11.1629.01.1710.09.17, 26.09.1706.11.1727.11.17, 12.12.1720.12.1708.02.18,

13.03.18, 15.03.18, 30.04.1809.05.1828.05.1828.05.1813.06.1821.06.1804.07.1802.08.1807.08.1808.08.1813.08.18, 03.09.18,

09.10.1818.10.1828.10.1802.11.1818.11.1810.02.1924.02.1905.05.1920.05.1920.05.19