מילים ומושגים

הסתגל

הִסתַגֵל – התרגל למקום או למצב חדש

השורש: ס.ג.ל

שם הפועל: לְהִסתַגֵל ל…

שם הפעולה: הִסתַגלוּת

תקופת הסתגלות

מַעֲנַק הִסתַגְלוּת – כסף שנותנים לעובד שפורש מעבודתו בתקופה הראשונה לפרישתו כדי לסייע לו להתרגל למצב החדש

 

הערך הסתגל נמצא בידיעות: 28.09.1629.10.18, 07.11.20, 08.11.20, 09.03.22, 26.11.23