מילים ומושגים

הספד

הֶספֵּד – דברים שאומרים בהלוויה על אדם מת

השורש: ס.פ.ד

שם הפועל: לְהַספִּיד, לִספּוֹד

מספידים את המת, נושאים הספד, אומרים דברי הספד, סופדים למת

 

הערך הספד נמצא בידיעות: 03.07.16, 03.07.16, 29.08.16, 29.08.16, 29.08.1620.04.1713.12.1701.02.1817.10.18,

30.12.1808.01.1907.02.1905.06.19