מילים ומושגים

הניף

הֵנִיף – הרים למעלה באוויר

השורש: נ.ו.ף

שם הפועל: לְהָנִיף

שם הפעולה: הֲנָפָה

שם עצם: מָנוֹף – מרים דברים כבדים למעלה גבוה

מְנִיפִים דגל

מְנִפִים שלט

מניפים ידיים

טקס הֲנָפַת דְגָלִים

 

הערך הניף נמצא בידיעות: 11.01.1715.08.1730.10.1723.01.1812.08.1321.02.1920.05.19, 09.12.19, 19.04.21, 31.05.21, 07.07.21, 17.02.22, 17.12.23 11.03.24