מילים ומושגים

הנחה (פועל)

הִנחָההדריך, אמר מה לעשות

השורש: נ.ח.ה

שם הפועל: לְהַנחוֹת

שם הפעולה: הַנְחָיָה

שם עצם: מַנְחֶה

 

דוגמאות:

המורים הוותיקים מנחים את המורים החדשים.

בעבודת הדוקטורט היה לה מנחה מצוין.

אל תדאג, אני אנחה אותך ואגיד לך בדיוק מה לעשות.

פיקוד העורף פרסם הנחיות לאזרחים לשעת חרום.

המנחה בתכנית הטלוויזיה ביקש מכל אחד מהמשתתפים בדיון לומר דברי סיכום.

 

הערך הנחה נמצא בידיעות: 07.09.1402.06.1618.09.1620.09.1610.10.1618.12.1610.01.1705.06.17,

 09.06.17,

19.06.1725.07.1714.08.1715.10.1730.11.17, 24.12.1715.04.1814.05.1829.05.1808.08.1809.08.18,

04.03.1917.07.19, 01.09.19, 06.11.19, 12.11.19, 17.12.19, 11.02.20, 24.02.20, 01.03.2005.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 03.05.20, 17.05.20, 21.05.20, 09.06.20, 18.06.20, 23.06.20, 08.07.20, 13.07.20, 02.08.20, 03.08.20, 04.08.20, 17.09.20, 07.12.20, 16.12.20, 22.12.20, 07.01.21, 12.01.21, 24.01.21, 09.03.21, 24.03.25, 11.04.21, 05.05.21, 12.07.21, 20.07.21, 22.07.21, 05.08.21, 25.11.21, 03.07.22, 21.07.22, 11.10.23, 15.10.23, 19.10.23, 30.10.23, 31.10.23, 09.11.23, 09.11.23, 09.11.23, 13.11.23, 14.11.23, 19.11.23, 23.11.23, 29.11.23, 06.12.23, 11.01.24, 14.01.24, 19.02.24, 19.02.24, 26.02.24, 13.04.24, 20.06.24, 20.07.24