מילים ומושגים

המון

הָמוֹן – הרבה

           קהל רב, הרבה אנשים שנמצאים יחד

הֲמוֹנִי – שיש בו אנשים רבים

           לא אקלוסיבי, וולגרי, גס

הָמָה – היו בו המון אנשים

מקום הוֹמֵה אדם – מקום שיש בו המון (הרבה) אנשים

נפש הוֹמָה, נפש הוֹמִייָה – מלאת התרגשות. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומִייָה

 

הערך המון נמצא בידיעות: 18.12.1722.01.1804.02.1813.02.1804.03.1813.05.1821.05.18,

23.07.1809.08.1801.07.1914.07.19