מילים ומושגים

הלוויה

הַלְווָיָה  – לְווָיָה – הטקס שבו מלווים את המת בדרכו האחרונה לקבורה בבית הקברות

הלוויה צבאית

מסע ההלוויה – הדרך של המת והמלווים שלו אל הקבר

הֵבִיאוּ למנוחות, הביאו למנוחות עולמים – ערכו לאדם מסע הלוויה

הוּבָא למנוחות – ערכו לו הלוויה

 

הערך הלוויה נמצא בידיעות: 

12.12.1613.12.1609.01.1710.01.17, 26.03.1719.04.1723.07.17, 13.12.1701.02.1806.08.1817.10.1801.11.1813.11.1813.12.18, 18.12.18

19.12.1824.12.1819.03.1904.04.19,

05.06.1916.07.19, 31.03.20, 30.06.20, 15.07.20, 13.01.21, 01.02.21, 06.02.21, 11.04.21, 18.04.21, 02.05.21, 07.01.22, 07.01.22, 01.02.22, 20.03.22, 21.03.22, 02.06.22, 02.06.22, 13.07.22