מילים ומושגים

הכריז

הִכרִיז – הוֹדִיעַ בקול לכולם

הַכרָזָה דקלרציה

השורש: כ.ר.ז

שם הפועל: לְהַכרִיז

שם הפעולה: הַכרָזָה

כָּרוֹז: אדם שמודיע הודעה במקרופון לכל הקהל במקום

מערכת כְּרִיזָה: בבניין גדול, בנמל תעופה יש מערכת כריזה שבה מודיעים הודעות לכל הנמצאים במקום

כְּרָזָה: פוסטר, פלקט

 

דוגמאות:

דוד בן גוריון הכריז על הקמת מדינת ישראל בה' באייר תש"ח.

ועד העובדים הכריז על שביתה.

היום יכריזו מי זכה בפרס.

שני הצדדים הכריזו על הפסקת אש זמנית.

הכרוז הודיע על הפסקת המשחק.

במערכת הכריזה הודיעו שיש היום מבצעים בחנויות הבגדים בקניון.

 

הערך הכריז נמצא בידיעות:

19.02.15,  15.06.16, 21.07.16, 14.08.1630.10.1627.11.1601.12.1608.12.1620.12.16, 11.01.17, 26.01.1709.03.17, 14.03.17, 06.04.1720.04.1707.05.17, 07.05.17, 12.07.1706.09.17, 11.09.1702.10.17, 29.10.1729.10.1731.10.1722.11.1722.11.17, 26.11.1703.12.17, 07.12.1709.12.1710.12.1718.12.1724.12.17, 01.01.18, 08.01.1822.01.1823.01.18, 24.01.1828.01.1831.01.1801.02.1815.04.1816.04.1813.05.1821.05.18

 05.06.18, 28.06.1810.07.18,

18.07.1819.07.1812.11.18, 24.11.18, 27.12.1820.01.1910.02.1911.03.1912.03.1922.03.19, 05.05.1907.05.19

15.05.1925.09.19, 03.10.19, 28.10.1907.11.19, 10.11.19, 02.12.19, 08.12.19, 09.12.19, 25.01.20, 28.01.20, 26.02.20, 12.03.20, 23.07.20, 05.08.20, 06.08.20, 10.09.20, 25.10.20, 05.11.20, 26.11.20, 29.11.20, 21.01.21, 28.04.21, 10.05.21, 12.05.21, 05.07.21, 06.10.21, 21.10.21, 29.11.21, 15.12.21, 17.12.21, 20.12.21, 30.12.21, 20.01.22, 07.02.22, 27.02.22, 09.03.22, 15.03.22, 02.06.22, 09.06.22, 28.06.22, 24.07.22, 02.08.22, 18.10.23, 19.10.23, 02.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 19.12.23, 13.02.24, 14.02.24, 29.02.24, 24.03.24, 10.04.24, 21.05.24