מילים ומושגים

הכוונה

הַכְווָנָה – הפנייה לכיוון הנכון

השורש: כ.ו.ן

מילים מהשורש: כיוון, כוונה 

כִּיוֵון – הראה את הכיוון הנכון בדרך

שם הפועל: לְכַווֵן

הַכְווָנָה לתעסוקה – עזרה במציאת המקצוע המתאים ומקום העבודה המתאים

 

הערך הכוונה נמצא בידיעות: