מילים ומושגים

הטיל

הֵטִיל / הִטִיל – שָׂם, זרק, קבע הוראה 

השורשים: נטל, טול

שם הפועל: לְהטִיל

מֵטִילִים עבודה, משימה, תפקיד, אחריות, חרם, עונש, ספק, מס, קנס, פחד

וגם: תרנגולת מטילה ביצים

בבניין הופעל: הוּטַל, מוּטָל, יוטַּל

שם עצם: הֶיטֵל – סוג של מס

 

הערך הטיל נמצא בידיעות: 10.08.1629.11.1601.02.1731.07.1706.08.1707.08.1717.08.1702.10.1728.01.18,

07.02.1826.02.1803.04.1816.04.18, 03.06.1817.06.1806.08.1806.08.1831.12.1801.01.1930.05.1913.06.19,

23.06.19, 22.07.19, 25.07.19, 08.09.19, 17.09.19, 23.09.19, 24.09.19, 26.09.19, 07.10.19