מילים ומושגים

החל (פועל)

הֵחֵל – הִתְחִיל

השורש: ח.ל.ל

בניין: הִפְעיל

בעתיד: יָחֵל

בספורט אומרים: מוכנים, הִיכּוֹן, הָחֵל!

תיאור זמן: הָחֵל מ – מ…

 

הערך החל נמצא בידיעות: 01.05.1730.10.17, 10.11.1708.04.1816.04.1821.05.1823.05.18, 28.05.18, 09.07.1817.07.1806.08.1807.08.1803.10.1805.11.1812.11.1814.11.18,

 03.12.1812.12.1823.12.1808.01.19,

13.01.1913.01.19, 15.01.1915.01.1907.02.1921.02.1904.03.1914.03.1925.03.19, 25.03.1901.04.1907.04.19, 07.05.19

29.05.1930.05.1905.06.1905.06.1920.06.1924.06.1904.07.1911.07.19, 03.09.19, 05.09.19, 15.09.19, 17.9.19, 23.09.19, 26.09.19, 07.10.19, 04.11.1907.11.19, 28.11.19, 10.12.19, 15.12.19, 17.03.20, 19.03.20, 24.03.20, 25.03.20, 29.04.20, 13.05.20, 27.05.20, 02.06.20, 11.06.20, 02.07.20, 06.07.20, 21.07.20, 13.09.20 17.09.20, 29.10.20, 26.11.20, 01.12.20, 03.12.20, 03.12.20, 20.12.20, 21.01.21, 02.02.21, 10.02.21, 16.02.21, 23.02.21, 14.03.21, 16.03.21, 04.04.21, 05.04.21, 05.04.21, 11.04.21,  11.04.21 ,  13.04.21  27.04.21, 27.04.21, 02.05.21, 04.05.21, 09.05.21, 11.05.21, 01.06.21, 10.06.21, 15.06.21, 21.06.21, 01.07.21, 02.08.21, 04.08.21, 08.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 12.08.21, 30.09.21, 30.09.21, 03.10.21, 21.10.21, 27.10.21, 01.11.21, 09.11.21, 11.11.21, 15.11.21, 24.11.21, 27.12.21, 05.01.22, 18.01.22, 03.02.22, 08.02.22, 01.03.22, 24.04.22, 01.05.22, 18.05.22, 19.05.22, 29.05.22, 02.06.22, 09.06.22, 12.06.22, 16.06.22, 22.06.22, 12.07.22, 19.07.22, 21.07.22, 29.07.22, 23.11.23, 11.02.24, 28.02.24, 11.03.24, 19.03.24, 30.06.24, 10.07.24, 14.07.24