מילים ומושגים

החלים

הֶחלִים – הִברִיא

השורש: ח.ל.ם

שם הפועל: לְהַחלִים

שם הפעולה: החלמה

מַחלִימִים מִמחלה

מברכים אדם חולה בברכה: הַחלָמָה מְהִירָה!

 

הערך החלים נמצא בידיעות: 22.08.1617.01.1723.10.1726.11.1727.02.1814.08.1827.02.1902.04.1916.06.19, 06.08.19, 17.02.20, 27.02.20, 09.03.20, 10.03.20, 22.03.20, 22.03.20, 23.03.20, 24.03.20, 31.03.20, 15.04.20, 23.06.20