מילים ומושגים

החליט

הֶחְלִיט  – בחר לעשות דבר אחרי שחשב וגם התייעץ עם אחרים

השורש: ח.ל.ט

שם הפועל: לְהַחְלִיט

שם הפעולה: הַחְלָטָה

הפועל בבניין הופעל עבר: הוּחְלַט

 

החלטה קשה

החלטה היסטורית, החלטה גורלית

החלטת ממשלה, החלטת בית המשפט, החלטות הכנסת

מחליטים החלטה – מקבלים החלטה

אדם הֶחְלֵטי – אדם הבטוח בהחלטה שלו

שם עצם: הֶחְלֵטִיוֹת

שם תואר: מוּחְלָט – אבסולוטי

תואר הפועל: בְּהֶחְלֵט

 

דוגמאות:

הוא מתלבט. קשה לו להחליט.

אני מצטערת על ההחלטה ההיא.

כל יום אני מחליטה להתחיל דיאטה…

בהצבעה היה רוב מוחלט בעד.

אני מבקשת שקט מוחלט!

אני מסכים לדעתך בהֶחְלֵט.

 

הערך החליט נמצא בידיעות:

29.01.1730.01.17, 01.02.1719.03.1720.04.1703.05.1707.05.1704.06.1711.6.17,

31.07.1709.08.17, 09.08.1714.08.1725.09.1728.09.17, 28.09.1701.10.1729.10.1729.10.1710.11.17,

27.11.1729.11.1729.11.1711.12.1717.12.1724.12.1724.12.17, 31.12.1716.01.1823.01.1824.01.18,

01.02.1806.02.1807.02.1811.02.1814.02.1818.02.1818.02.1820.02.18

25.02.1819.03.1820.03.18,

21.03.1827.03.1829.04.1801.05.1813.05.1807.06.1811.06.1826.06.18

02.08.1802.10.1815.10.18,

16.10.1818.10.1822.10.1823.10.1824.10.1825.10.1828.10.1801.11.18

08.11.1811.11.1815.11.18

22.11.1827.11.1829.11.1818.12.1820.12.1823.12.1824.12.1825.12.18,

 27.12.1802.01.1903.01.1928.01.19,

03.02.1904.02.1905.02.1924.02.1925.02.1928.02.1904.03.1911.03.19

12.03.1918.031925.03.19

26.03.1908.04.1910.04.19, 01.05.1913.05.1922.05.1927.05.1928.05.1928.05.1913.06.1913.06.19,

 18.06.1923.06.19,

24.06.1917.07.19, 25.07.19, 07.08.19, 08.09.19, 15.09.19, 17.09.19, 19.09.19, 26.09.19, 29.10.19, 07.11.19, 11.11.1921.11.19, 24.11.19, 26.11.19, 02.12.19, 08.12.19, 10.12.19, 10.12.19, 10.12.19, 15.12.19, 15.12.19, 17.12.19, 19.12.19, 06.01.20, 06.01.20, 16.01.20, 21.01.20, 28.01.20, 30.01.20, 09.02.20, 10.02.20, 25.02.20, 17.03.20, 19.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 05.05.20, 07.05.20, 18.05.20, 26.05.20, 09.06.20, 11.06.20, 11.06.20, 18.06.20, 18.06.20, 23.06.20, 30.06.20, 02.07.20, 06.07.20, 07.07.20, 14.07.20, 16.07.20, 04.08.20, 05.08.20, 08.09.20, 10.09.20, 13.09.20, 13.09.20, 17.09.20, 17.09.20, 22.09.20, 24.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 12.10.20, 22.10.20, 03.11.20, 05.11.20, 17.11.20, 19.11.20, 26.11.20, 30.11.20, 07.12.20, 07.12.20, 08.12.20, 09.12.20, 13.12.20, 24.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 12.01.21, 20.01.21, 21.01.21, 24.01.21, 26.01.21, 04.02.21, 07.02.21, 09.02.21, 16.02.21, 18.02.21, 21.02.21, 24.02.21, 02.03.2102.03.21, 04.03.21, 05.04.21, 06.04.21, 20.04.21, 26.04.21, 29.04.21, 29.04.21, 04.05.21, 05.05.21, 20.05.21, 24.05.21, 01.06.21, 17.06.21, 21.06.21, 22.06.21, 24.06.21, 28.06.21, 28.06.21, 06.07.21, 06.07.21, 08.07.21, 15.07.21, 18.07.21, 20.07.21, 28.07.21, 29.07.21, 04.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 01.09.21, 09.09.21, 25.10.21, 09.11.21, 10.11.21, 10.11.21, 11.11.21, 23.11.21, 24.11.21, 25.11.21, 09.12.21, 13.12.21, 16.12.21, 19.12.21, 20.12.21, 21.12.21, 28.12.21, 29.12.21, 04.01.22, 04.01.22, 18.01.22, 24.01.22, 27.01.22, 03.02.22, 17.02.22, 08.03.22, 31.03.22, 05.04.22, 09.05.22, 15.05.22, 17.05.22, 01.06.22, 21.06.22, 28.06.22, 29.06.22, 30.06.22, 03.07.22, 05.07.22, 07.07.22, 21.07.22, 26.07.22, 26.07.22, 31.07.22, 10.08.22, 19.10.23, 02.11.23, 16.11.23, 03.12.23, 06.12.23, 18.12.23, 20.12.23, 04.01.25, 07.01.24, 11.01.24, 16.01.24, 07.02.24, 11.02.24, 14.02.24, 25.02.24, 04.03.24, 11.03.24, 18.03.24, 20.03.24, 20.03.24, 26.03.24, 07.04.24, 14.04.24, 16.05.24, 10.06.24, 20.06.24