מילים ומושגים

הזהיר

הִזְהִיר – אמר: זהירות! לא לעשות את זה! זה מסוכן!

השורש: ז.ה.ר

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזְהִיר

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיזָהֵר

שם עצם: זְהִירוּת

תואר הפועל: בִּזְהִירוּת

מזהירים מישהו מפני מישהו, מפני משהו

 

הערך הזהיר נמצא בידיעות: 15.01.1713.02.1718.12.1705.02.1826.02.1804.03.18, 11.04.1823.05.1811.06.18,

11.11.1803.01.1910.01.1928.01.19, 09.04.1916.06.1923.06.1907.07.19, 04.09.19, 08.09.19, 09.09.19, 09.02.20, 17.05.20, 11.06.20, 21.06.20, 20.07.20, 29.07.20, 23.09.20, 12.01.21, 09.03.21, 07.04.21, 20.07.21, 29.07.21, 10.08.21, 19.10.21