מילים ומושגים

הזדהות

הִזְדַהוּתסוֹלִידָרִיוּת

השורש: ז.ה.ה

שם הפועל: לְהִזְדַהוֹת עִם…  – להיות סולידרי, להסכים לגמרי עם דעתו של מישהו

                לְהִזְדַהוֹת –  להגיד: זה אני!

שם הפועל בבניין פיעל: לְזַהוֹת  –  לדעת מי זה

דוגמאות:

בזמן המלחמה הגיעו לישראל משלחות הזדהות מארצות הברית.

הפרופסור הִבִּיעַ הזדהות עם מאבק הסטודנטים נגד ההנהלה.

מחר תתקיים הפגנת הזדהות עם העובדים הזרים.

אני מזדהה לגמרי עם דעתך בנושא.

אני מזדהה אתך בעניין זה.

השוטר ביקש מהנהג להזדהות. הנהג הראה לשוטר את תעודת הזהות.

דיברתי בטלפון עם המזכירה. לא הזדהיתי.                                  

היה חושך. לא הצלחתי לזהות אותו.

הוא השתנה כל כך. לא זיהיתי אותו.

 

הערך הזדהות נמצא בידיעות:

 10.01.1711.01.1711.01.17, 14.03.1724.05.1706.06.1729.10.1706.05.1829.05.18,

03.06.1804.06.18, 06.06.1823.07.1802.08.1807.11.1814.11.1821.11.1827.11.1820.02.1928.05.19, 06.06.19, 09.12.19, 26.02.20, 25.04.21, 19.07.21, 20.07.22, 20.10.23, 25.10.25, 29.02.24, 21.05.24, 03.06.24