מילים ומושגים

הותיר

הוֹתִיר – השאיר

נוֹתַר- נשאר

 

דוגמאות:

הוא נפטר והותיר אחריו משפחה גדולה ורכוש רב.

הילדים אכלו את כל הממתקים ולא הותירו דבר. נותר רק לכלוך…

המנחה: לא נותר לי אלא להודות לסיום לכל המשתתפים.

 

הערך הותיר נמצא בידיעות:

03.07.16, 03.07.1606.01.1801.08.1804.06.19, 01.05.2203.05.22, 02.06.22, 02.06.22, 15.08.22, 15.08.22, 03.06.24