מילים ומושגים

הורשע

הוּרשַע  – השופט החליט שהוא אשם

השורש: ר.ש.ע

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרשִיעַ

שם הפעולה: הַרשָעָה

רָשָע – אדם רע

רֶשַע – רוֹעַ

 

דוגמאות:

השופט החליט להרשיע נאשם אחד ולזכות את הנאשם השני.

הנאשם הראשון הורשע בקבלת שוחד. הנאשם השני הורשע במתן שוחד.

הוא קיבל את ההרשעה בדמעות.

 

הערך הורשע נמצא בידיעות: 08.09.1606.12.1618.12.1604.01.17, 05.01.1713.07.1730.07.1731.07.17, 06.08.17, 09.08.1728.09.1728.11.17, 30.11.1714.01.1807.03.1820.03.1809.05.1810.01.1927.02.1927.02.1917.06.19, 30.06.20, 22.11.20, 30.12.20, 14.02.21, 02.03.21, 01.07.21, 26.01.22, 22.11.23, 22.05.24