מילים ומושגים

ההגנה

"ההגנה" –  הארגון הצבאי הגדול והמרכזי של היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי בשנים 1920- 1948.

הארגון הוקם כדי לתת להגן על היישוב היהודי בארץ מפני התקפות הערבים.

עם קום המדינה בשנת 1948 היה ארגון ההגנה הבסיס להקמת צה"ל.

 

הערך ההגנה נמצא בידיעות: 13.09.17 01.02.18