מילים ומושגים

הגשים

הִגְשִים – הפך דבר מחלום למציאות

השורש: ג.ש.ם

שם הפועל: לְהַגְשִים

שם הפעולה: הַגְשָמָה

מגשימים חלום

מגשימים רעיון

מגשימים אידאל

מגשימים תכנית

 

הערך הגשים נמצא בידיעות: 10.11.1620.12.1613.02.1729.10.1714.01.1819.03.1816.12.1803.04.19, 06.02.21