מילים ומושגים

הגדרה

הַגְדָרָה – תיאור קצר ומדויק של משהו, הסבר קצר על משהו. במילון יש הגדרות של מילים.

השורש: ג.ד.ר

שם הפועל: הִגְדִיר

שם הפעולה: הַגְדָרָה

עבר בבניין הופעל: הוּגְדַר

 

הערך הגדרה נמצא בידיעות:  06.06.17, 15.08.1715.10.1724.10.1719.11.1721.11.1720.12.1722.01.1814.02.18,

15.04.1829.04.1822.05.1822.06.1819.07.1819.05.1931.05.1901.07.1901.07.19, 05.08.19, 06.10.19