מילים ומושגים

האט

הֵאֵט – הקטין את המהירות והקצב, עשה יותר לאט

שם הפועל: לְהָאֵט

שם הפעולה: הֶאָטָה

דוגמאות:

הוא חולה. הרופא אמר לו להאט את קצב העבודה.

הוא האט את הנסיעה לפני הצומת.

יש הֶאָטָה במשק בגלל המצב הביטחוני.

 

הערך האט נמצא בידיעות: