פתגמים

הִגִיעוּ מים עד נָפֶש

המשמעות:

הפירוש המילולי: המים הגיעו עד הלב והראש והאדם כמעט טבע.

המשמעות:

הדבר הרע הגיע לכמות גדולה ואי אפשר כבר לסבול אותו.

נֶפֶש – נשמה

המקור:

תהילים ס"ט ב': 'הושיעני, אלוהים, כי באו מים עד נפש'.