פתגמים

הִגִיעוּ לעֵמֶק השָוֶוה

המשמעות:

הִשְתַווּ ביניהם. הגיעו להסכם.

עֵמֶק השָוֶוה: שם של מקום

המקור:

בראשית י"ד י"ז: ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את כלרלעֹמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שווה הוא עמק המלך.