מילים ומושגים

דל

דַלעני, מועט

דַלוּת  – עוני, חוסר, צמצום

משקה דל קלוריות

מזון דל שומן / דל מלח 

דיאטה דלת שומן, דלת מלח

שפה דַלָה = שפה לא עשירה

דַלוּת שפה, דַלוּת מחשבה, דַלוּת עֲשִׂייָה

 

הערך דל נמצא בידיעות: 23.05.24