מילים ומושגים

דלף

דָלַף – נָזַל, טִפְטֵף, יצא מֵידע סוֹדי

השורש: ד.ל.ף

שם הפועל: לִדְלוֹף

שם הפעולה: דְלִיפָה

מים דולפים, גז דולף

ברז דולף, גג דולף

שם הפועל: לְהַדְלִיף – להוציא ללא רשות מידע מישיבה, מחקירה, מתוכנית

שרים מדליפים מידע מישיבות הממשלה.

 

הערך דלף נמצא בידיעות: 18.01.1718.01.17, 08.03.1721.03.1704.07.1726.09.1708.02.1811.04.1820.06.18,

03.12.18, 30.10.19, 14.06.20, 28.10.20, 10.02.21, 27.05.21, 15.03.22