מילים ומושגים

דבוראי

דְבוֹרַאי – אדם המגדל דבורים

דְבוֹרָה (נ') – Bee

רבים: דְבוֹרִים

מִכווֶרֶת – מקום שבו מגדלים דבורים ומכינים דבש

כַּווֶרֶת –  הבית של הדבורים

 

הערך דבוראי נמצא בידיעות: 17.09.1706.09.18