מילים ומושגים

גר

גֵר – נוכְרי (גוי) אדם שבחר להיות יהודי והתקבל לדת היהודית

אישה: גִיוֹרֶת

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְגַיֵיר

שם הפועל בבניין פיעל: לְגַיֵיר

שם הפעולה בבניין פיעל: גִיוּר

 

הערך גר נמצא בידיעות: 06.08.19, 02.03.21