מילים ומושגים

גמל

גָמַל

שילם או העניש על מעשה

עשה טובה שלא על מנת לקבל תְמורה

שִחרר מהתמכרות, שחרר תינוק מחיתולים או ממוצץ…

גְמוּל – שָׂכר או עונש; תוספת מיוחדת על המשכורת בגלל תוספת מאמץ או התמחות ואחריות

רבים: גְמוּלִים

תַגְמוּל – כסף שמקבל מהמדינה מי שזכאי

גִמְלָה – משכורת – פנסיה שמקבל הגמלאי (פנסיונר)

רבים: גִמְלָאוֹת

גִמלאי – פנסיונר

ברכת הגומל

גמול השתלמות

קופת גמל

 

הערך גמל נמצא בידיעות: 07.11.23, 12.11.23, 14.01.24, 20.03.24