מילים ומושגים

גירוי

גֵירוּי – גורם מעורר המביא לידי תגובה פיזיולוגית או חוסר שלווה או עצבנות וכדומה

(בהשאלה) גרימת רצון ליצירה

השורש: ג.ר.ה

שם הפועל בבניין פיעל: לְגָרוֹת

שם הפעולה: גֵירוּי

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְגָרוֹת ב… – להרגיז, לגרור מישהו אחר לריב או להילחם, לעשות פרובוקציה

שם הפעולה: הִתְגָרוּת – פרובוקציה

 

הערך גירוי נמצא בידיעות: 02.04.22