מילים ומושגים

גיהנום

גֵיהֵנוֹם – שְאוֹל, המקום הרע שמגיעים אליו האנשים הרעים אחרי מותם, Hell

גַן עֵדֶן – האנשים הטובים מגיעים אחרי מותם לגן עדן, Paradise

כשמתארים מצב נורא או חום נורא אומרים: זה ממש גיהנום. כשרוצים לתאר דבר טוב אומרים: המקום נראה כמו גן עדן. לאוכל יש טעם גן עדן.

מקור השם גיהנום הוא גֵיא בֶּן הִנוֹם – עמק בירושלים, שבו היו מקריבים ילדים למולך במאה הראשונה לפני הספירה.

יִיסוּרֵי גֵיהֵנוֹם – כאבים קשים

חַיֵי גֵיהֵנוֹם

שבעה מְדוֹרֵי גֵיהֵנוֹם

גֵיהֵנוֹם עֲלֵי אֲדָמוֹת

 

הערך גיהנום נמצא בידיעות: 16.12.18