מילים ומושגים

גיהינום

גֵיהִינוֹם – Hell, המקום בשמיים שבו נמצאים האנשים הרעים, שְאוֹל, אֲבַדוֹן

מקור השם: גֵיא בֶּן הִינוֹם – עמק בירושלים שבו היו הורגים ילדים

חיי גיהינום

יִיסוּרֵי גיהינום – כאבים חזקים,  סבל רב

שבעה מְדוֹרֵי גיהינום

 

הערך גיהינום נמצא בידיעות: 15.01.17